Adatkezelési szabályok

Az adatokat kitöltő személy önkéntes hozzájárulását adja, hogy a 2019-ben induló Földlakók Környezettudatos Sulihoz benyújtott, a jelentkezéshez, a kapcsolattartáshoz, az üzenetküldéshez szükséges adatait, illetve gyermeke ugyanilyen célból megadott adatait a Földlakók Környezettudatos Suli alapítói (Gacsó Anikó, Lincoln Telma, később az éppen bejegyzés alatt álló alapítvány) a fentiekben felsorolt célokból kezelje.

Az adatkezelő:

A Földlakók Környezettudatos Suli (az alapítvány bejegyzés alatt áll)
E-mail cím: info@foldlalkoktanulocsoport.hu

Képviselői:

Gacsó Anikó, Lincoln Telma
Elérhetők a Kapcsolat oldalon található telefonszámon és e-mail címen.

Az adatkezelés célja:

Jelentkezési formanyomtatvány kitöltése a 2019-ben induló tanulócsoport szabad férőhelyeinek feltöltése céljából.

A kezelt adatok köre kiterjed: a szülők személyes adataira, kapcsolattartási adataira, a gyermekük/gyermekeik személyes adataira és egyéb releváns információkra (pl. gyermek státusza, oktatási intézményi előzményei, szükség esetén egészségügyi diagnosztikai adatai), valamint olyan adatokra, amit a szülő, nagyszülő a jelentkezés során vagy más módon az adatkezelő tudomására hoz.

Az adatkezelés módja és időtartama:

A jelentkezéshez leadott adatokat az Adatkezelő az együttműködés fennállásának idejének végét követő 1 évig, de minimum 3 évig tárolja. Az adatok tárolását az Adatkezelő elektronikusan, illetve papír alapon – megfelelő körültekintés mellett – valósítja meg. A meghatározott megőrzési időn túl semmiképpen nem tárolja a szülő, gyerek adatait, azokat megsemmisíti. Az Adatkezelő a részére átadott adatokat harmadik félnek az adat tulajdonosának (szülő, gondviselő) hozzájárulása nélkül nem továbbíthatja. Az adat tulajdonosa (szülő, gondviselő) bármikor jogosult az Adatkezelő által róla tárolt adatokról tájékoztatást kérni. Jogosult továbbá az adatai javítását kérni, vagy azok egy részének kezelését a jövőre nézve megtiltani. Az adat tulajdonosa (szülő, gondviselő) bármikor, indoklás nélkül jelen hozzájárulását visszavonhatja, kérheti az adatkezelés megszűnését, a kezelt adat törlését.